Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ซับไทย

  ชื่อหนัง : Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ซับไทย

  เรื่องย่อ Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ซับไทย

  ในขณะที่มนุษยชาติกำลังทำสงครามกับ Brave Witches ซับไทย ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่ลึกลับและไม่เป็นมิตรซึ่งมีอาวุธที่มีพลังเหนือใคร – ยังคงมีการสู้รบกันทั่วยุโรปและแอฟริกาจึงมีการจัดตั้งฝูงบินรบใหม่ Brave Witches ซับไทย กองบินร่วมรบที่ 502 หรือที่รู้จักกันในชื่อ  ปฏิบัติการในแนวรบด้านตะวันออกเพื่อกำจัดความกว้างใหญ่ของโอรุสเซียเพื่อค้นหาผู้รุกรานจากต่างดาว

   

  ดูการ์ตูนออนไลน์

  Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ตอนที่ 01

  Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ตอนที่ 02

  Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ตอนที่ 03

  Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ตอนที่ 04

  Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ตอนที่ 05

  Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ตอนที่ 06

  Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ตอนที่ 07

  Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ตอนที่ 08

  Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ตอนที่ 09

  Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ตอนที่ 10

  Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ตอนที่ 11

  Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ตอนที่ 12