Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ซับไทย

  ชื่อหนัง : Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ซับไทย

  เรื่องย่อ Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ซับไทย

  ชิฮายะอายาเสะเด็กสาวที่เอาแต่ใจและทอมบอยเติบโตมาภายใต้ร่มเงาของพี่สาว Chihayafuru ซับไทย ด้วยความไม่ฝันของตัวเองเธอจึงพึงพอใจกับการแบ่งปันในชีวิตจนกระทั่งได้พบกับอาราตะวาตายา นักเรียนย้ายถิ่นฐานที่เงียบสงบในชั้นประถมศึกษาของเธอแนะนำให้เธอรู้จักกับคารุตะซึ่งเป็นการ์ดที่มีความต้องการทางร่างกายและจิตใจ Chihayafuru ซับไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากกวีนิพนธ์ญี่ปุ่นคลาสสิกของ Hundred Poets

  #chihayafuru manga  ,  #chihayafuru live action ซับไทย

   

  ดูการ์ตูนออนไลน์

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 01

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 02

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 03

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 04

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 05

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 06

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 07

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 08

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 09

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 10

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 11

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 12

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 13

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 14

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 15

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 16

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 17

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 18

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 19

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 20

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 21

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 22

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 23

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 24

  Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ภาค1 ตอนที่ 25